Styrelse

Annika Brorsson, Ordförande
Magnus Kåregård, Kassör
Eva Pulverer Marat, Ledamot
Elisabeth Jaenson, Ledamot
Johanna Stjerna, Ledamot

Revisorer

Anders Beckman
Jonas Hamfors

Valberedning

Håkan Sjöholm
Suye Tran