Vad gör SFAM?

SFAM tycker
-att en långvarig och personlig patient-läkarrelation är viktig och utgör grunden till en bra sjukvård
-att kvalitetsindikatorer i primärvården ska vara utvecklade i nära samarbete med allmänläkare
-att allmänläkarens fortbildning bör uppta minst 10% av arbetstiden

Gör i stort
-kommer med åsikter till regering och myndigheter när det handlar om primärvården och deltar i många kommittéer som handlar om forskning, kvalitetsutveckling och organisation
-deltar i internationella nätverk för allmänläkare och dess motsvarigheter i andra länder
-tidningen "Allmänmedicin"
-tidningen "Scandinavian journal of primary health care" tillsammans med organisationer i våra grannländer
-strävar efter att hålla möten och kurser utan sponsring
-studiebreven som används i FQ-grupper i hela landet
-nya målbeskrivningen för ST i allmänmedicin
-Mitt-i-ST
-specialistexamen för allmänmedicin

Gör i smått (Malmöavdelningens arbete)
-en större sammankomst per år för medlemmar och även andra intresserade
-försök att påverka och informera våra landstingspolitiker

Är du intresserad av detta så kontakta Catharina Jönsson. (Kontaktlänk finns till vänster i menyn)

Våra stadgar ser du här.