Vill du gå med i SFAM Malmö så kontakta Catharina Jönsson