Vill du gå med i SFAM Malmö så kontakta vår Kassör Catharina: