Skånsk Allmänläkardag Malmö

Välkommen till Skånsk Allmänläkardag i Malmö. En heldag späckad med intressanta föreläsningar och föredrag.

Förmiddagen ger en bakgrund till flyktingsituationen. Föreläsaren, Maria Mossberg, tar upp olika aspekter av migration och hälsa såsom kultursensitivitet, psykisk ohälsa , vård som inte kan anstå, barn på flykt och ensamkommande barn. Man kommer också att diskutera smittskyddsscreening inom hälsoundersökningen. Turberkulos och dess diagnostisering belyses i ett avsnitt av föreläsare från Lab-medicin.

Efter lunch presenterar två ST-läkare sina ST-arbeten och därefter följer en föreläsning om E-hälsa och digitalisering.

Dagen avslutas med Karin Wahlberg, gynekolog, som våren 2001 debuterade  som författare till kriminalromanen "Sista jouren".


Prel program och hålltider:

08.30 - 09.00 Fika, registrering
9.00 - 10.30 Migration och hälsa, Kunskapscentrum Migration och Hälsa.
Maria Mossberg, barnläkare
10.30 - 10.50 Bensträckare, smoothie
10.50 - 11.30 forts migration och hälsa
11.30 - 12.30 Tuberkulos och quantiferon, Erik Sturegård, överläkare
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.25 Presentation av två ST-arbeten:
"Det är säkert någon annan som ser", Katarina Fröjvik Moberg, ST-läkare
"Från insikt till förändring. Positiva faktorer för återhämtning vid utmattningssyndrom - En intervjustudie", Henrik Berlin, ST-läkare
14.25 - 14.30 Bensträckare
14.30 - 15.15 Digitaliserad primärvård - framtiden är här! Fem unga disputerade kliniska forskare:
Moa Wolff, Beata Borgström, Susanna Calling, Veronica Milos Nymberg; Magnus Sandberg
15.15 - 15.45 Fika
15.45 -  16.30 E-hälsa - för vem och hur svårt kan det vara?
Carina Nordqvist Falk, VD och verksamhetschef Novakliniken
16.30 - 16.45 Sammanfattning, utvärdering
17.00 - 17.45 Att vara författare och läkare
Karin Wahlberg, gynekolog och författare
18.00 Middag

Anmälan längst ner på sidan senast 2017 10 15
Comments