8/11 på Åkersberg i Höör
Utbildningsdag för primärvårdsläkare.
Flera talare med inriktning på forskning och klinik. Inbjudan skickas ut.