Årsmötet hålls vanligtvis på våren men i år 2020 blev det uppskjutet.

Årsmöte SFAM Malmö 24 november kl 18.00, hålls digitalt via TEAMS. Föranmälan t annika.brorssson@skane.se senast 19, länk skickas separat efter anmälan. Väl mött!/ Styrelsen