Årsmöte SFAM Malmö 31/3 kl 18.00, hålls digitalt via TEAMS. Föranmälan t annika.brorsson@skane.se senast 19, länk skickas separat efter anmälan. Väl mött!/ Styrelsen

Under våren kommer vi dessutom ha öppna digitala styrelsemöten på Teams för alla medlemmar, med inbjudna gäster. 

10/3 kl 18 får vi möta Karin Starzman, distriktstläkare nu verksam i Malmö med erfarenhet av att arbeta i Storbritannien och även som sjukskrivningsansvarig läkare på försäkringsmedicinskt forum i Skaraborg. I

I april och maj har vi  bokat in Anders Ahnell, professor i hälso och sjukvårdens organisation, och ordförande i Vårdanalys, 2020 aktuell som en av redaktörerna för en ny forskningstung bok om personcentrerad vård är inbjuden. Vi hoppas även kunna locka Andreas Thörneby, specialist i allmänmedicin och 2020 utsedd av DLF till årets allmänläkarvän, även känd från Twitter som Doktor Glad