Årsmöte 2019


Kallelse till årsmöte med SFAM i Malmö 190328

 

 

Tid:               Torsdagen den 28mars kl. 17.30

Plats:             CRC, Jan Waldenströms gata 35, obs ingång från terrassen mot Pildammsvägen

Program:       17.30             Årsmötesförhandlingar – föredragningslista enligt nedan

                                            18.15             Återhämtning i arbetet, en möjlighet att förebygga utmattning? Lina Ejlertsson, folkhälsovetare och doktorand samt Bodil Heijbel allmänläkare och med dr berättar om ett forskningsprojekt från primärvården

                                            19.15             Buffé

                                                                

Föranmälan till catharina.b.jonsson@skane.se

 

Var vänlig ange ev. matintolerans.

 

Väl mött!

Styrelsen/Annika Brorsson

 

Förslag till föredragningslista

 

1.                       Val av mötesordförande

2.                       Val av mötessekreterare

3.                       Val av justeringspersoner

4.                       Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5.                       Föredragning av årsberättelse

6.                       Föredragning av ekonomisk rapport

7.                       Revisorernas rapport

8.                       Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9.                       Val av styrelse

10.                    Val av revisorer

11.                    Val av valberedning

12.                    Årets handledare -prisutdelning

13.                    Det kommande årets verksamhet

14.                    Övriga frågor

Comments