Välkommen till SFAM Malmös hemsida!

Aktuellt inom SFAM i höst är bland annat att vårens utbildningssatsningen med webbaserade lunchmöten fortsätter varannan torsdag. Mer om detta samt program för hösten finns här: https://sfam.se/foreningen/organisation/sfam-projekt/

XVIIe Nationella kvalitetsdagen för primärvården som hålls webinarium den 3/12 kl 14-15.30, årets tema är prioroteringar och förbättringsarbete i pandemins fotspår, läs mer här https://sfam.se/foreningen/kvalitets-och-patientsakerhetsradet-sfam-q/