Under 2021 har vi haft öppna digitala styrelsemöten på Teams för alla medlemmar, med inbjudna gäster. Detta fortsätter vi med hela året. Som gäster har vi i höst tänkt bjuda in lokala hälso- och sjukvårdspolitiker. Vi hoppas även kunna locka Andreas Thörneby, specialist i allmänmedicin och 2020 utsedd av DLF till årets allmänläkarvän, även känd från Twitter som Doktor Glad. 

I höst planerar vi dessutom för ett fysiskt medlemsmöte 28/10 med mingel, mat och intressanta föreläsare. 

På vårens digitala öppna möten fick vi  på årsmötet 31/3 kl möta Karin Starzmann, distriktstläkare, nu verksam i Malmö, med erfarenhet av att arbeta i Storbritannien och även som sjukskrivningsansvarig läkare på försäkringsmedicinskt forum i Skaraborg. Hon berättade om sina erfarenheter av att arbeta i Storbritannien under pandemin.  På det digitala styrelsemötet i april 7/4 träffade vi Anders Ahnell, professor i hälso- och sjukvårdens organisation, och ordförande i Vårdanalys, 2020 aktuell som en av redaktörerna för en ny forskningstung bok om personcentrerad vård. I maj  5/5 har vi lyssnat på Katarina Fröjvik Moberg som berättade om sin tid som allmänläkare på Nya Zeeland där hon tillbringade ett år av sin ST. 

Föranmälan t annika.brorssson@skane.se, länk skickas separat efter anmälan. Välkommen!

Aktuellt inom nationella SFAM är bland annat att utbildningssatsningen med webbaserade lunchmöten fortsätter varannan torsdag. Mer om detta samt program  finns här: https://sfam.se/foreningen/organisation/sfam-projekt/ man kan även se dem i efterhand via Svenska läkaresällskapets hemsida, https://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/youtube/


Vi passar på att tipsa om fortbildning genom AKO Skåne. AKO är en enhet inom Kompetenscentrum för primärvård i Skåne som arrangerar producentneutral fortbildning för allmänläkare och inriktat på enhetliga och lättillgängliga riktlinjer för primärvården. Videoteket innehåller filmer, framförallt för allmänläkare, webbinariet direktsänder föreläsningar med möjlighet att ställa frågor under tiden. https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/ako-skane/#13712
Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. CPFs forskning fokuserar på några få långsiktiga forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet. Här finns mer att läsa om aktuell forskning inom CPF https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/radgivning-och-stod-for-forskare-och-naringsliv/centrum-for-primarvardsforskning/