Välkommen till SFAM Malmös hemsida!

Aktuellt inom SFAM i höst är bland annat att vårens utbildningssatsningen med webbaserade lunchmöten fortsätter varannan torsdag. Mer om detta samt program för hösten finns här: https://sfam.se/foreningen/organisation/sfam-projekt/

XVIIe Nationella kvalitetsdagen för primärvården som hålls webinarium den 3/12 kl 14-15.30, årets tema är prioroteringar och förbättringsarbete i pandemins fotspår, läs mer här https://sfam.se/foreningen/kvalitets-och-patientsakerhetsradet-sfam-q/ 

Vi passar på att tipsa om fortbildning genom AKO Skåne. AKO är en enhet inom Kompetenscentrum för primärvård i Skåne som arrangerar producentneutral fortbildning för allmänläkare och inriktat på enhetliga och lättillgängliga riktlinjer för primärvården. Videoteket innehåller filmer, framförallt för allmänläkare, webbinariet direktsänder föreläsningar med möjlighet att ställa frågor under tiden. https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/ako-skane/#13712
Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. CPFs forskning fokuserar på några få långsiktiga forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet. Här finns mer att läsa om aktuell forskning inom CPF https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/radgivning-och-stod-for-forskare-och-naringsliv/centrum-for-primarvardsforskning/