Under våren 2021 kommer vi att ha öppna digitala styrelsemöten på Teams för alla medlemmar, med inbjudna gäster. 

På årsmötet som äger rum 31/3 kl 18 får vi möta Karin Starzmann, distriktstläkare nu verksam i Malmö med erfarenhet av att arbeta i Storbritannien och även som sjukskrivningsansvarig läkare på försäkringsmedicinskt forum i Skaraborg. Hon kommer berätta om sina erfarenheter av att arbeta i Storbritannien under pandemin. Årsmötet hålls digitalt via TEAMS. Föranmälan t annika.brorssson@skane.se, länk skickas separat efter anmälan. Välkommen!

På styrelsemötena i april 7/4 och maj  5/5 har vi  bokat in Anders Ahnell, professor i hälso- och sjukvårdens organisation, och ordförande i Vårdanalys, 2020 aktuell som en av redaktörerna för en ny forskningstung bok om personcentrerad vård. Vi hoppas även kunna locka Andreas Thörneby, specialist i allmänmedicin och 2020 utsedd av DLF till årets allmänläkarvän, även känd från Twitter som Doktor Glad

Aktuellt inom nationella SFAM är bland annat att våren -20s utbildningssatsningen med webbaserade lunchmöten fortsätter varannan torsdag. Mer om detta samt program för hösten finns här: https://sfam.se/foreningen/organisation/sfam-projekt/


Vi passar på att tipsa om fortbildning genom AKO Skåne. AKO är en enhet inom Kompetenscentrum för primärvård i Skåne som arrangerar producentneutral fortbildning för allmänläkare och inriktat på enhetliga och lättillgängliga riktlinjer för primärvården. Videoteket innehåller filmer, framförallt för allmänläkare, webbinariet direktsänder föreläsningar med möjlighet att ställa frågor under tiden. https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/ako-skane/#13712
Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. CPFs forskning fokuserar på några få långsiktiga forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet. Här finns mer att läsa om aktuell forskning inom CPF https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/radgivning-och-stod-for-forskare-och-naringsliv/centrum-for-primarvardsforskning/